Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Consulta Pública Pressupost Municipal 2020

(5)

26 de febrer de 2020

A fi de donar compliment a la legislació vigent i crear camins immediats de transparència proactiva, a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies hàbils, a comptar des de la publicació d'aquest anunci, a l'efecte de que els interessats puguen examinar-los i presentar reclamacions en els termes previstos pels articles 169.1 i 170 del TRHL.