Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Orde del dia ple ordinari de 5 d'octubre de 2020

Ple ordinari que es realitzarà per mitjans electrònics i telemàtics.
El dilluns 5 d'octubre de 2020 a les 17:30 hores, per mitjans electrònics i telemàtics, es realitzarà ple en sessió ordinària.

Orde del dia:

1. Aprovació Acta anterior de data 7 de setembre de 2020.

PART RESOLUTIVA
2. 2155/2020/GEN Acords que procedisquen en relació a l'aprovació del Compte General de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria corresponent a l'exercici 2019.
3. 6002/2019/GEN Acord relatiu a deixar sense efecte l'acord del Ple de la Corporació de data 22 de juliol de 2020 i d'aprovació de la liquidació provisional per finalització del contracte de gestió del servei públic de neteja viària amb la mercantil ACCIONA SERVEIS URBANS S.R.L.
4. 438/2020/GEN Acord relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança Municipal sobre usos d'espais, locals i equipaments cívics per a Associacions i Entitats Ciutadanes.
5. 5305/2020/GEN Acord relatiu a l'aprovació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per prestació de Serveis i Activitats encaminades a la promoció de la Igualtat de Gènere en el Espai de la Dóna del municipi de Riba-roja de Túria.
6. 3920/2020/GEN Acord relatiu a la felicitació al Club de Tennis Riba-roja i al Club de Pilota, la seua Escola i a l'Entrenador de l'Entitat Santiago Navarro Zaragoza.
7. 51/2020/PGRU Moció del GRUP POPULAR per a instar l'Ajuntament a realitzar proves de detecció del COVID-19 a la Comunitat Educativa.
8. 52/2020/PGRU Moció PODEM, RIBA-ROJA sobre la defensa dels drets dels animals i la condemna al maltractament animal.
9. 53/2020/PGRU Moció PODEM, RIBA-ROJA per una solució definitiva per a les persones refugiades en Lesbos.
10. 54/2020/PGRU Moció L’ESQUERRA DE RIBA-ROJA i COMPROMIS PER RIBA-ROJA per dedicar un Espai Públic o Carrer de Riba-roja de Túria a GUILLEM AGULLÓ SALVADOR.
11. 55/2020/PGRU Moció COMPROMIS PER RIBA-ROJA i L’ESQUERRA DE RIBA-ROJA de reconeixement i suport a tot el Sector Agroalimantari Valencià
12. 56/2020/PGRU Moció del GRUP MUNICIPAL CIUTADANS per a l'ajuda i suport als emprenedors.
13. 50/2020/PGRU Moció de Felicitació de la Corporació Municipal de Riba-roja de Túria al Docents dels Centres Educatius de la Localitat.

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
14. Donar compte de la gestió realitzada des de les diferents àrees municipals i en coordinació amb els centres, per a l'inici del curs escolar 2020-2021, a causa de la situació sanitària actual. (Serà exposat verbalment per la Regidora Sra. Zafira Pérez Pacheco)
15. 3066/2020/GEN Dació compta al Ple dels Contractes del tercer trimestre de 2020.
16. 3064/2020/GEN Dació compta a l'Òrgan Plenari dels Informes 631/2020 i 737/2020 -Resum Control Intern segons la IGAE.
17. 4149/2019/GEN Dació compta al Ple de l'Informe definitiu de fiscalització de control intern de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria (Exercicis 2017-2019), portat a terme per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
18. Donar compte de les Resolucions de la número 1704/2020 a la 2109/2020.
19. Precs i Preguntes.

Es podrà seguir en directe la retransmissió del ple a través del següent enllaç: https://www.youtube.com/user/ribaredosic i els serveis de Ràdio Riba-roja, 105.2 FM, i serà gravat per TV Riba-roja.