Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Llista provisional Llibres, Menjador i Col·le Xec 2017

'EDUCACIÓ' 14 d'agost de 2017

A continuació es poden consultar els resultats de la baremació de les sol·licituds presentades d’acord amb les bases del Xec de Tornada al Col·le (Col·le Xec), Menjador i Llibres per a educació infantil publicades el dia 13 de juny de 2017.

L’Ajuntament de Riba-roja ha decidit augmentar el crèdit disponible en 11.395 € per tal d’atendre totes les sol·licituds presentades per a les ajudes escolars.

Es presenten tres llistes per cadascuna de les ajudes, les de les sol·licituds provisionalment admeses, les que han de ser esmenades per a ser admeses amb referència a la documentació a aportar, i les de sol·licituds excloses i el motiu de la seua exclusió.

Finalment es presenten les sol·licituds excloses per haver estat entregades fora de termini.

Publicats estos llistats, els interessats/des tindran 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent de l’exposició pública per a esmenar els defectes observats o presentar les reclamacions oportunes mitjançant registre d’entrada de l’ajuntament en horari de 8’30 a 14 hores de dilluns a divendres.

És important ressenyar que encara que es fa constar la puntuació obtinguda, esta no es determinant per a la concessió de l’ajuda ja que l’Ajuntament ha decidit ampliar el crèdit per a que totes les famílies sol·licitants puguen tindre la corresponent ajuda.

Cal també tindre en compte que les beques de menjador estan supeditades a les de la Conselleria d’Educació, així doncs fins que no es publiquen les llistes definitives de Conselleria no es podrà considerar com a definitiva la llista de beneficiaris de menjador escolar, per tant, aquelles persones que decidixquen utilitzar el servei de menjador escolar han de saber que si Conselleria els denega l’ajuda, hauran d’abonar ells al centre els serveis de menjador utilitzats.