Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

El Consell recolza les iniciatives de Riba-roja en matèria de Transparència i Participació Ciutadana

L'Ajuntament compleix els 80 paràmetres exigits per Transparència Internacional Espanya

'PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARENCIA' 13 de Setembre de 2018

 Riba-roja de Túria és en l'actualitat un dels municipis espanyols amb un major índex de Transparència davant els seus ciutadans. Des de 2015, el consistori ha treballat per complir el cent per cent dels paràmetres exigits per Transparència Internacional, organització mundial encarregada d'auditar a diferents països, comunitats autònomes i partits polítics.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga i el regidor de Transparència i Participació Ciutadana, Rafael Gómez Sánchez es van reunir recentment amb el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, per a donar-li a conèixer les iniciatives empreses per l'equip de govern durant resta legislatura.

En els últims tres anys, l'executiu local ha incorporat a la seua carta de serveis iniciatives com el Portal de Transparència, els consells sectorials, la creació de l'Oficina de Participació ciutadana i Transparència a l'abril de 2018, l'engegada del Reglament de Participació ciutadana i Transparència o la creació d'una Comissió de Transparència.

Així mateix s'ha aprovat un decàleg per a incrementar per sobre del previst en la Llei la transparència en matèria de contractació administrativa.

Malgrat aquests avanços, l'Ajuntament de Riba-roja ha patit una dura garrotada del Consell de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern.

L'alcalde de Riba-roja, Robert Raga va aprofitar la trobada per a denunciar públicament davant el titular de Transparència la seua disconformitat per la sentència emesa per aquest òrgan, en la qual s'acusa a l'Ajuntament d'incomplir els paràmetres exigits i estima la reclamació interposada en aquest sentit pel grup polític Riba-roja Pot.

Aquesta resolució va ser emesa per aquest òrgan després de la reclamació interposada per Riba-roja Pot en la qual s'argumentava que després de presentar al Ple una moció en la qual es demanava l'actualització de la documentació del Portal de Transparència en el termini d'un mes, aquesta no s'havia complit.

Raga desmenteix la resolució del Consell i ha anunciat que interposarà un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

"No és cert el que argumenta el dictamen del Consell de la Transparència. Tenim una excel·lent valoració tant de l'Administració Pública com d'avaluadors privats, la qual cosa ens converteix en un dels municipis amb major índex de transparència i amb un millor producte de participació ciutadana%o201D, assegura Rafa Gómez Sánchez, regidor de Transparència i Participació Ciutadana, qui matisa"istells assoliments els hem aconseguit en els últims tres anys ja que partim de zero"

Compliment al 100%

L'Ajuntament de Riba-roja compleix actualment amb 84 indicadors de Transparència entre els quals s'inclouen criteris de Transparència Activa i Informació sobre la Corporació Municipal; Pàgina web, Relacions amb els ciutadans i la societat i Participació Ciutadana ;Transparència economicofinancera;Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i cost dels serveis; Transparència en matèries d'urbanisme i obres públiques i medi ambient i Dret d'accés a la informació.

Entre altres paràmetres, es pot conèixer al detall el llistat del parc mòbil dels vehicles municipals, les rendes dels regidors i les seues agendes, tot el referent àrea econòmica financera, els convenis, contractacions i les actes de les sessions de la junta de govern local.

Des de l'engegada del reglament regulat de Participació ciutadana i Transparència s'ha actualitzat periòdicament el portal de la transparència.

Així mateix, per primera vegada des de principis de 2018, l'Ajuntament disposa d'un reglament que regula els aspectes mes importants de la transparència, l'accés a la informació, el bon govern i la participació ciutadana, territorial i associativa.

S'han inscrit 44 noves associacions en el registre municipal i la inscripció s'ha incrementat quasi el doble des de gràcies a l'aplicació de les polítiques de participació ciutadana, foment i estimule del teixit associatiu.

L'Ajuntament de Riba-roja ha celebrat la III Edició de Pressupostos Participatius, amb una participació d'1.360 veïns/as del municipi que amb el seu vot proposen i decideixen sobre inversions en el seu barri o urbanització, aconseguint inversions igualitàries per barri a través d'aquest procés participatiu regulat.