Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja convoca 19 beques per a esportistes federats que acrediten els seus resultats obtinguts durant l'any 2018

Les subvencions econòmiques oscil·len entre els 300 i els 1.000 euros.

'ESPORTS' 29 de juliol de 2019

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha convocat les diverses subvencions als esportistes que hagen realitzat esports reconeguts pel Consell Superior d'Esports amb fins a 5 beques per valor de 1.000 euros cadascuna, altres 4 per valor de 500 euros i, finalment, altres 10 beques per un valor de 300 euros en cadascuna d'elles. Les sol·licituds es podran presentar fins al pròxim 20 de setembre.

Les beques estan enfocades als esportistes que estiguen empadronats a Riba-roja de Túria, estar en possessió d'una llicència federativa d'una modalitat esportiva determinada, estar al corrent en les obligacions tributàries i de la seguretat social i no incomplir algunes de les condicions contingudes en la llei de subvencions com a condemna ferma per a rebre aquest tipus d'ajudes, declaració de concurs voluntari o insolvència, haver rebut una sanció o tindre la residència en un paradís fiscal, entre altres.  

Les sol·licituds hauran de presentar-se pel registre d'entrada de l'Ajuntament de Riba-roja o mitjançant la seu electrònica, acompanyades d'una fotocòpia del document d'identitat, un altre de la llicència federativa, els certificats federatius que acrediten els resultats obtinguts en competicions oficials, les despeses i factures que avalen el pagament de les mateixes i un model oficial bancari de manteniment a tercers.   

La concessió de les ajudes es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva en el qual s'estableixen els corresponents criteris d'ajudes referides als assoliments de l'exercici de 2018. La comissió avaluadora constituïda a aquest efecte estudiarà els expedients de cadascun dels aspirants i, a continuació, s'analitzaran perquè es realitzen les diferents propostes d'adjudicació de les beques.

Una vegada s'hagen publicat les propostes en els diferents mitjans de comunicació s'habilitaran altres deu dies hàbils perquè es puguen presentar les al·legacions corresponents, encara que en cap cas s'acceptaran nous documents dels aspirants.

La comissió avaluadora de Riba-roja estarà constituïda per un president, un secretari i dos vocals titulars, amb els seus corresponents suplents, amb facultats per a realitzar totes les comprovacions necessàries per a la qualificació dels mèrits de cada aspirant, fins i tot podran realitzar una entrevista personal a algun esportista si així ho estima oportú.

La subvenció acceptarà com a part de la seua justificació les despeses derivades de l'adquisició i compra de material i equipament tècnic esportiu per a l'entrenament i la competició, despeses d'obtenció de llicències esportives, quotes de gimnàs o clubs, desplaçaments a les competicions, les revisions mèdiques –proves d'esforç-, a més de les despeses relacionades amb la preparació psico-física i tècnica de l'esportista. Tots hauran de ser de l'any 2018, objecte de la subvenció.  

L'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestat que aquestes beques “són el ple reconeixement que l'ajuntament concedeix als nostres esportistes que en silenci realitzen un esforç enorme en les seues corresponents modalitats i és just que des de l'administració els ajudem a suportar millor les despeses econòmiques que han de suportar en el seu dia a dia; per això, han de saber que el municipi està al seu costat en tot el que necessiten, amb un suport incondicional”.