Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Riba-roja concedirà ajudes de fins a 600 euros a les dones víctimes de violència de gènere per a casos d'emergència econòmica

Una comissió de valoració avaluarà les sol·licituds.

'POLÍTIQUES INCLUSIVES I DRETS SOCIALS' 16 de gener de 2020

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la concessió d'ajudes econòmiques de fins a 600 euros a les dones víctimes de violència de gènere per a afrontar de manera immediata situacions de greu risc personal. L'aprovació de les citades ajudes està sotmesa a una sèrie de requisits que hauran de complir, prèviament, les sol·licitants d'aquestes.

Aquestes ajudes aprovades en la Junta de Govern Local de Riba-roja de Túria estan enfocades per a aquelles dones víctimes de violència de gènere que demostren, vertaderament, la falta de recursos econòmics suficients per a afrontar determinades situacions personals. L'obtenció d'aquests recursos econòmiques tindrà caràcter únic i puntual en situacions de greu risc per a les sol·licitants.

Els requisits de les dones que opten a aquestes ajudes passen per estar empadronada a Riba-roja en el moment de la sol·licitud –excepte circumstàncies particulars de trasllats immediats-, ser víctima de violència de gènere acreditada mitjançant documents oficials o sentències fermes i condemnatòries per fets constitutius de violència de gènere amb mesures de protecció per a la víctima.

Les persones sol·licitants hauran de demostrar, a més, que manquen de mitjans econòmics suficients per a fer front a necessitats bàsiques puntuals com no disposar de renda disponible superior a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem), una referència que es té en compte a l'hora de les concessions d'ajudes, subvencions o subsidis.

La sol·licitud d'aquestes ajudes de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria haurà d'estar acompanyades d'una fotocòpia de la sol·licitant, el llibre de família i una ordre de protecció en vigor, sentència condemnatòria o una mesura cautelar o una altra anàloga.
El departament d'Inclusió i Drets Socials de Riba-roja de Túria efectuarà la comprovació sobre la veracitat de les dades aportades per les dones sol·licitants i podran requerir informes tècnics o d'una altra naturalesa que consideren necessaris en el procés de la valoració de les sol·licituds, en les quals es tindrà en compte la documentació aportada, els citats informes tècnics i les limitacions pressupostàries.

La concessió de les ajudes s'efectuarà a partir dels factors socials, familiars i econòmics de les sol·licitants i la seua unitat familiar i, finalment, l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem). A més, es podrà concedir recursos d'allotjament alternatiu que es computarà en el total de l'ajuda i que no podrà excedir del període d'un mes, prorrogable a un altre de manera excepcional.

Una Comissió de Valoració serà l'encarregada d'emetre un informe prèviament a la concessió de les ajudes econòmiques i la composició de les quals està integrada per una presidenta titular, una secretària titular amb veu, però sense vot i altres dues persones com a vocals titulars. Entre les comprovacions possibles s'inclou una entrevista personal o diversos informes i documents addicionals.

Aquesta subvenció té un caràcter anticipat que haurà de ser, posteriorment, justificada plenament, tindrà un caràcter complementari respecte de qualsevol altra prestació econòmica al fet que es tinga dret i hauran de comunicar a l'ajuntament el benefici d'una altra subvenció, ingrés o recurs econòmic i la finalitat del qual siga la mateixa que la dirigida contra la violència de gènere. Les persones beneficiàries permetran la intervenció de l'equip tècnic de l'àrea d'Inclusió i Drets Socials.

L'Ajuntament de Riba-roja disposa actualment d'un servei d'assessorament contra la violència de gènere, a més d'un gabinet psicològic, mentre que la policia local compta amb una unitat d'atenció especialitzada a les víctimes –denominada Gevim- que reforça el sistema Viogen de la Guàrdia Civil per a avaluar el risc i protecció de les dones. Riba-roja està adherida a la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència impulsada per la Diputació de València.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat la iniciativa de les ajudes econòmiques contra la violència de gènere en la localitat “com una de les més avançades en l'àmbit valencià i que suposa un progrés més en les ajudes a aquelles persones que travessen un moment personal tan difícil i complicat en les situacions econòmiques d'emergència”.