Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Proves per a l'obtenció directa de Certificat d'Ensenyaments Elementals Conservatoris Professionals Municipals de Música i Dansa, curs 2021-22

(1)
Calendari d'actuacions per a participar en les proves per a l'obtenció directa del certificat d'Ensenyaments Elementals en els Conservatoris Professionals Municipals de Música i Dansa de Riba-roja de Túria, curs 2021-2022.

'EDUCACIÓ' 18 d'octubre de 2021

A continuació, es publica el calendari d'actuacions per a participar en les proves per a l'obtenció directa del certificat d'Ensenyaments Elementals de Música i Dansa en els Conservatoris Professionals Municipals de Riba-roja de Túria.

1. Publicació de continguts, llistats d'obres i criteris d'avaluació: des de la primera setmana de setembre es poden sol•licitar per e-mail a conservatorio@ribarroja.es

2. On dirigir-se?: Amb motiu de la pandèmia COVID-19, tota la tramitació serà telemàtica a través del correu electrònic conservatorio@ribarroja.es

3. Inscripció: del 19 al 29 d'octubre.
La inscripció per a les proves es realitzarà per mitjà del formulari de sol•licitud.  Els aspirants hauran d'acompanyar a la seua sol•licitud d'inscripció els documents següents:

a) Exemplar d’autoliquidació de taxes junt amb el comprovant d’haver abonat l’import corresponent als drets d’examen (15€ alumnat del centre i 48€ alumnat d’altres centres).

El formulari d’autoliquidació de taxes es troba disponible en l’oficina virtual de l’Ajuntament. Passos que s’ha de seguir:
1. Accedix a l’oficina virtual desde www.ribarroja.es fent clic en la clic en la imatge riba_red.
2. Una vegada en la seu entra en la pestanya de Servicis / Autoliquidacions / Taxes / CPEMD Tasas Conservatorio Profesional Seguix les instruccions i genera el formulari d’autoliquidació. Recorda indicar en observacions Especialitat y Certificat Obtenció Directa.
3. Pots abonar la taxa en les entitats col•laboradores des del teu banc online en l’opció de pagaments d’impostos/tributs o per mitjà d ela passarel•la de pagaments de l’Ajuntament disponible en la portada de la Web municipal.

b) Fotocòpia del DNI o Fotocòpia del Llibre de família (pàgina on consta l'alumne)
c) Els aspirants amb diversitat funcional que precisen algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol•licitar la inscripció. A este efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol•licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent.

4. Publicació de tribunals, dates i relació d'aspirants: del 3 al 5 de novembre.

5. Realització de les proves: segona quinzena de novembre.

6. Publicació de resultats: abans del 15 de desembre.

L'imprés de sol·licitud per a la realització de les proves d'obtenció directa del certificat de superació d'ensenyances elementals de música i dansa es pot sol•licitar per correu electrònic a conservatorio@ribarroja.es

Normativa
• Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances elementals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances.
• DECRET 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances elementals de Dansa i es regula l’accés a estes ensenyances.
• Text refós Orde 28/2011 i Orde 49/2015