Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja aprova un Pla d'Integritat per a garantir processos 'irreprotxables' en l'adjudicació de contractes públics i instaura una bústia anònima de denúncies

El ple aprova per unanimitat aquesta iniciativa municipal.

'CONTRACTACIÓ' 23 de febrer de 2021

El ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat el Primer Pla d'Integritat en la Contractació Pública que garantirà “processos irreprotxables” en la gestió municipal i que s'aplicaran als 9 milions d'euros en nous contractes que es licitaran al llarg de l'any 2021 en obra, serveis i subministraments públics als quals s'afegiran altres 6 milions en la continuació de contractes vigents.

Aquest Pla d'Integritat impulsat per l'actual equip de govern del PSPV ha sigut confirmat per unanimitat del ple municipal, en unir-se al mateix el vot favorable del Partit Popular, Ciudadanos, Compromís, Esquerra Unida, Podemos Riba-roja Pot i, finalment, Vox. Aquesta iniciativa emana de l'actual legislació que, en matèria de transparència pública, està vigent a Europa.

La iniciativa del govern municipal es basa en les Directives Europees que regeixen la contractació pública de les administracions sota el principi de la transparència i del bon govern mitjançant la llibertat d'accés a les licitacions, la publicitat en els procediments, la no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors i, finalment, una estabilitat pressupostària a través de la llibertat de competència i la selecció de l'oferta econòmica més avantatjosa.

“Volem una contractació transparent, en la qual es garantisca la igualtat de tracte, eficient, amb planificació, en la qual el que es contracte siga exactament el que es necessita i, a més, el contracte resulte adjudicat a la millor oferta del mercat; en definitiva, volem una contractació pública íntegra”, s'afirma en el text aprovat i confirmat pel ple municipal de Riba-roja de Túria.

La proposta de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria que ha tirat avant inclou en el seu decàleg els quatre principis que regiran els contractes que s'adjudicaran enguany i que ascendeixen als citats 9 milions d'euros en licitacions noves i altres 6 milions en la continuació de contractes ja existents.

Sota aquesta premissa cal destacar la transparència, la bona gestió, la prevenció de la mala conducta i la rendició de comptes com a principal full de ruta que es tindran en compte no sols en tots els tipus de procediment contractual sinó també en totes i cadascuna de les fases de la tramitació d'aquests, de manera que la integritat s'implementarà en els quatre principis.

Entre els reptes que en matèria de transparència es posaran en marxa cal destacar una major integració entre la plataforma de licitació i el perfil del contractant, una major labor formativa de les pimes per a participar en la licitació electrònica, la carta de serveis de l'oficina d'atenció al licitador i una bústia de suggeriments que reculla l'opinió dels licitadors.

Quant a la bona administració, es realitzaran activitats formatives per als integrants del Departament de Contractació amb caràcter anual, unes altres amb periodicitat trimestral per a les entitats proponents, així com per als propis regidors i un programa formatiu per a les pimes, a més de l'elaboració d'un blog en matèria de contractació i amb caràcter divulgatiu.

Precisament, la divulgació serà unes de les preocupacions per aconseguir plecs de contractació fàcils i comprensibles per als mateixos licitadors que recullen les qüestions rellevants abans, durant i després de l'adjudicació del contracte. I, finalment, en matèria de prevenció es dissenyarà un mapa de riscos per fases de la contractació pública i s'instaurarà una bústia de denúncies anònimes que complisca els requisits de la directiva en protecció de dades.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat que amb aquest Pla d'Integritat “continuem aprofundint i ampliant totes les mesures en matèria de contractació pública, de manera que totes les empreses tinguen les mateixes oportunitats d'obtindre un contracte i al mateix temps que tot el procés transcórrega sota el màxim de mesures de neteja i transparència, en un moment molt important per a les nostres empreses”.