Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja de Túria redueix l'atur en 247 persones entre setembre de 2021 i enguany mentre que els contractes laborals augmenten un 26’2% en un mes

La contractació indefinida es dispara fins al 26'1% des de la reforma laboral aprovada pel govern i els contractes temporals es redueix quasi a la meitat en els tres primers trimestres.

'FOMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ' 11 d'octubre de 2022

El terme municipal de Riba-roja de Túria ha experimentat un descens de fins a 14 persones l'atur el mes de setembre mentre que la generació de contractes laborals s'ha disparat en un 26’2% en el mateix període en passar dels 1.242 contractes a l'agost als 1.568 del mes de setembre. A més, les xifres conegudes confirmen la tendència laboral amb contractacions indefinides en detriment de les temporals.

L'organisme Labora, dependent de la Generalitat Valenciana, ha donat a conéixer el nivell d'atur el mes de setembre que en el cas de Riba-roja de Túria ha passat dels 1.466 aturats el mes d'agost als 1.452 del mes de setembre, és a dir, ha baixat en 14 persones. Del total d'aturats, hi ha actualment 550 homes i les restants 902 són dones. Les persones que han trobat un treball són dones, que passen de 916 a 902, mentre que els homes es queden en els 550 que ja hi havia.

Les estadístiques apunten a un descens notable en el mateix període de l'any passat respecte de l'actual, ja que l'atur s'ha reduït en fins a 247 persones, en passar dels 1.699 aturats al setembre de 2021 als 1.452 aturats del mes de setembre passat. De total de les 247 persones que han trobat una ocupació al llarg d'enguany corresponen a 113 homes i els restants 134 són homes, segons les xifres publicades per la Generalitat Valenciana.

L'evolució des de l'inici de la pandèmia és positiva respecte del mateix període de temps ja que dels 1.737 aturats existents en el primer estiu en el qual el covid va suposar moltes restriccions es va passar als 1.699 aturats en el mateix mes de l'exercici de 2021, és a dir, 38 aturats menys i des de llavors s'han tornat a crear altres 147 llocs de treball. Fins i tot, les xifres són més positives que abans de la irrupció de la pandèmia, amb els 1.495 aturats al gener de 2020.

En l'actualitat, dels 1.452 aturats existeix una majoria pertanyent al sector dels serveis amb un total de 1.077 persones, altres 187 corresponen al sector de la indústria, la construcció se situa en tercer lloc amb 116 aturats i, finalment, 37 són agricultors. Per sectors d'activitat, 241 corresponen a activitats administratives i serveis auxiliars, altres 198 estan englobats en el comerç a l'engròs i al detall, a la reparació de vehicles de motor i motocicleta, 175 són de la indústria manufacturera, 124 aturats són del sector de l'hostaleria mentre que altres 117 aturats corresponen a l'administració pública i 116 a la construcció.

Per grups d'edat, el major grup pertany a l'interval de majors de 44 anys amb 853 aturats en total, altres 484 aturats tenen entre 25 i 44 anys i, finalment, els restants 115 són menors de 25 anys d'edat. Les dones majors de 44 anys són les més nombroses amb 545 sobre el total, seguits dels 308 homes majors de 44 i els 308 de les dones majors de 44 anys, mentre que els homes d'entre els 25 i 44 anys es mantenen en 176 en total.

Quant al nivell formatiu, una gran majoria dels aturats, 469 sobre el total, han cursat la primera etapa d'educació secundària sense títol de graduat escolar o equivalent, altres 410 han realitzat els mateixos estudis, però sí han obtingut el títol corresponent. A més, cal destacar els 119 que han realitzat ensenyaments de grau mitjà de formació professional específica, les arts plàstiques i disseny i esportives. Finalment, 108 han realitzat ensenyaments de grau superior de formació professional, específica i equivalents i les arts plàstiques i el disseny.

La formalització dels contractes laborals s'ha fixat en un total de 1.568 al setembre passat, 326 més que el mes anterior d'agost, d'ells 1.013 corresponen a homes i 555 a dones, mentre que els indefinits han passat de 202 el mes de gener als 731 del passat mes, és a dir, un 261’8% més entre tots dos períodes. Els contractes temporals s'han reduït en més de la meitat, en passar dels 1.708 contractes de gener als 825 contractes de setembre.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha insistit que la tendència “és positiva si analitzem les xifres en l'últim any, però hem de continuar sense triomfalismes i amb una línia clara per a reduir molt més el nombre d'aturats en el nostre municipi, amb un suport clar i decidit a les petites i mitjanes empreses i amb unes polítiques basades en les inversions públiques per a millorar les infraestructures necessàries per a propiciar el creixement econòmic”.