Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja llança un catàleg de mesures de foment de la igualtat entre homes i dones en la contractació pública

L'Ajuntament vol així garantir la paritat en les licitacions i compres públiques.

'CONTRACTACIÓ' 13 de març de 2020

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha llançat un catàleg de mesures per al foment de la igualtat entre dones i homes a través de la contractació pública.

Amb aquesta mesura, que es va posar en marxa el 8 de març, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones, el consistori vol complir el criteri de “contractació estratègica” que estableix la nova Llei de Contractes del sector públic, així com les directrius europees en aquesta matèria, que reconeixen “el paper clau de la contractació pública en la consecució d'un “creixement intel·ligent, sostenible i integrador” mitjançant l'ús dels fons públics i els contractes de les administracions per a aconseguir “objectius socials comuns”.

L'Ajuntament vol fer un pas avant en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en aquest cas el número 5, que aborda la igualtat de gènere i estableix “posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i xiquetes no és només un dret humà bàsic, sinó que a més és crucial per al desenvolupament sostenible”.

Actualment les compres públiques representen entre un 15 i un 20% del PIB i un terç del Pressupost Municipal suposen un enorme potencial per a l'adopció d'aquestes mesures.

Segons les mesures municipals acordades s'haurà de garantir la paritat en les taules de contractació que es constituïsquen així com qualsevol altre òrgan col·legiat en matèria de contractació pública (Comissió ètica per a la implantació del Codi de Compliance, Juntes de Contractació si es constituïren…etc), es garantirà l'ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista, tant en la redacció dels Plecs i altres documents que formen part de l'expedient de contractació, com per les persones físiques o jurídiques que resulten adjudicatàries a les quals se'ls exigirà com a condició especial d'execució garantir l'ús no sexista del llenguatge durant l'execució d'aquest.

Així mateix, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria  incorporarà de manera transversal i preceptiva criteris que fomenten la igualtat sempre que guarden relació amb l'objecte del contracte, com a mesures de conciliació, la inserció de persones amb dificultats (dones violència de gènere), o mesures per a previndre i evitar l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit laboral.

Per altra banda, s'aplicaran criteris d'igualtat per al desempat entre dos o més ofertes i s'inclourà l'anàlisi del foment de la igualtat en la contractació pública en la memòria de contractació de 2020.

L'Ajuntament de Riba-roja ja va posar en marxa en 2018 el I Pla d'Igualtat Intern per al consistori i el disseny del I Pla Municipal d'Igualtat de Riba-roja  i va crear en 2019 el Consell d'Igualtat per a fomentar la integració de les dones en tots els àmbits de la vida social, laboral, cultural, econòmica o política del municipi,

L'alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha subratllat, “aquesta mesura suposa adaptar-nos a les directrius europees en matèria d'igualtat de gènere i anar incorporant la RSC en l'Administració Local, mitjançant iniciatives que acaben amb les desigualtats i iguale la condició de treball entre homes i dones”.