Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Ple ordinari 4 de desembre de 2023

(2)
Documentació relativa del ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria de data dilluns 4 de desembre de 2023 a les 17.30 hores en sessió ordinària, en el Saló de sessions del Ple de l'Ajuntament.
Ordre del dia:

1.- Aprovació Acta anterior de data 6 de novembre de 2023.

PART RESOLUTIVA
2.- POLICIA LOCAL, Expedient 6497/2023/GEN, Acord relatiu a la proposta inicial per a l'atorgament de distincions que es concedeixen per la Generalitat al personal dels cossos de la Policia Local.
3.- RECURSOS HUMANS, Expedient 7226/2023/GEN, Acord relatiu a l'Acte Núm. 132/2023, emés pel Jutjat Contenciós-Administratiu Núm. 8 dimanant del procediment d'execució de títols Judicials Núm. 19/2023 Complement J, Exp. 7226/2023/GEN
4.- SECRETARIA, Expedient 7253/2023/GEN, Donar compte de la Guia Didàctica elaborada pel Departament de Secretaria, Corporació Municipal 2023-2027.
5.- POLÍGONS INDUSTRIALS, Expedient 7198/2023/GEN, Acord relatiu a la sol·licitud de l'increment de Serveis del Grup Correus en les Àrees Empresarials.
6.- URBANISME, Expedient 2281/2020/GEN, Acord relatiu a la ratificació de la Resolució núm. 4549/2023 relativa a l'ampliació de termini sol·licitada per l'agent urbanitzador de Vella 8 (Sense dictaminar)
7.- 36/2023/PGRU Moció del Grup Municipal Popular en favor d'una televisió Municipal pública més plural
8.- Despatx d'urgència.

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
9.- MEDI AMBIENT, Expedient 5486/2021/GEN, Dació compta de la realització de l'Estudi de Viabilitat Reestructuració Agrària.
10.- CONTRACTACIÓ, Expedient 5356/2022/GEN, Dació compta al Ple de la Corporació de la inclusió de nous contractes no previstos en el Pla de Contractació Anual exercici 2023, després d'acords adoptats per la Junta de Govern Local, d'aprovació de les modificacions del Pla Anual de Contractació 2023, edicions setzena a vint-i-unena.
11.- INTERVENCIÓ, Expedient 7083/2023/GEN, Dació compta al Ple del Pla Anual de Control Financer de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria 2023-2024.
12.- Donar compte de les Resolucions de la número 4031/2023 a la 4495/2023.
13.- Precs i Preguntes