Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Portal de transparència

Què és la Transparència?

Una administració moderna i transparent ha d’assumir el compromís de comunicar a la ciutadania tota aquella informació pública que es troba en el seu poder, que siga rellevant o en la que estiga interessada qualsevol persona. Només d’esta manera podem aconseguir que els ciutadans i les ciutadanes siguen partícips de la gestió del públic i puguen exigir la millora dels serveis públics que utilitzen i disfruten.

Qualsevol ha de poder saber què fan les seues administracions públiques, amb quins recursos ho aconseguixen, per què, per a què i per a qui ho duen a terme, i com i quant costa.

"Publicitat activa" és el nom que rep l’obligació de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria de publicar la informació que ve arreplegada en la llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en el Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de Riba-roja de Túria.

En el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Riba-roja és on publiquem tots eixos continguts de forma actualitzada, estructurada i clara.

Amb la transparència l’Ajuntament de Riba-roja de Túria vol retre comptes a la ciutadania, però també millorar la gestió pública, l’eficiència dels seus serveis i fomentar la participació ciutadana.

 

Indicadors de Transparència - Publicitat Activa:
1 Transparència activa i informació sobre la corporació municipal.
Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana.
3 Transparència Econòmic-Financera.
4 Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis.
5 Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i mediambient.
6 Drets d'accés a la informació.
7 Altres dades objecte de publicació.