Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

El Cronista Virtual

Corpus Ribarrojense. Documentació Històrica de Riba-roja de Túria produïda pel Cronista Oficial en Accés Obert (OA)*.

Presentació.

José Vicente Calatayud Cases és l’actual Cronista Oficial de Riba-roja de Túria, des del seu nomenament pel Ple de nou de juliol de mil nou-cents huitanta-sis. El Cronista Oficial d’una població és un càrrec de representació d’honors i distincions, vitalici, triat pel Ple municipal a títol gratuït i tenint en el protocol la condició i lloc de regidor honorífic.

Entre les seues atribucions es troben la investigació per a recuperar el passat històric i defendre els valors culturals del seu municipi però el Ple l’anomena també perquè li assessore a ell i als organismes de l’Administració que procedira sobre temes com el patrimoni monumental i documental, els símbols, la toponímia, l’heràldica, l’art, el folklore, festes i tradicions, etc., tot l’àmbit històric, cultural i artístic que concernisca al municipi.

El Cronista Virtual.

Riba-roja de Túria, per sort, ha generat gran quantitat d’informació documental al llarg de la seua història i quan parlem de documents no ens referim només a paper sinó a tot tipus d’informació material i immaterial que pot trobar-se tant en el seu terme en formacions naturals o antròpiques… com en diferents arxius públics o privats. Des dels anys huitanta del segle passat una xicoteta part ha sigut publicada en forma de llibres, fullets o treballs d’investigació.

Ja anteriorment, des dels quaranta, els diversos cronistes oficials i erudits locals havien tret a la llum alguns temes puntuals, despertant la il·lusió i l’interés per descobrir i conéixer el nostre passat i identitat.

Però en el món actual en què la curiositat intel·lectual per iniciativa pròpia ha decaigut, acostumats com estem que allò que no apareix en els mitjans no existix ni ens crida l’atenció i, per contra, seguim amb interés qualsevol dels “esdeveniments” que en ells es reproduïsquen, sense contrastar-los, pareix natural tractar d’aprofitar la penetració social de les noves tecnologies i les seues possibilitats per a donar a conéixer a tot el món nostra història documentada, de manera que tinguem una via d’accés al criteri seriós sobre el mateix i, al conéixer eixe passat, reforçar la nostra identitat i donar-la a conéixer a altres.

La nostra intenció és, per tant, aprofitar les capacitats de la xarxa Internet per a utilitzar-la com a Cronista Virtual o arxiu d’este, verdader "Corpus Ribarrojense", en el que anar emmagatzemant la producció escrita del Cronista Oficial de la localitat així com les referències a altres documents publicats o d’arxiu dels què aquell puga tindre coneixement referits a Riba-roja de Túria. Perquè un cert objectiu tinga sentit la pàgina s’oferix en Accés Obert (Open Access) i, en contrapartida s’espera dels usuaris el mateix que tal política requerix, és a dir, respecte al treball individual i la propietat intel·lectual, de manera que qualsevol usuari, que utilitze la informació que s’oferix, cite la font, és a dir la pàgina web, el treball i l’autor o autors de la informació corresponent.

Per a açò últim la nostra pàgina web conté un apartat genèric, Com citar ("Referències bibliogràfiques i cites" i "Ús ètic de la informació i cites bibliogràfiques"), que remet a pàgines web que inclouen diferents tipus de mencions tècniques, segons els tipus de documents, a usar en el món acadèmic si fóra el cas. Igualment, cada document inclou la seua particular menció, quan procedix perquè el lector no haja de redactar-la per si mateix donat que, en molts casos, no tindrà eixa capacitat.

En tot cas la utilització de qualsevol text o comentari inclosos en els fitxers de la pàgina ha de ser respectat i si s’utilitzen en un altre lloc ha d’indicar-se, almenys, l’autoria i el lloc, així com la data de recuperació, sent, si no es menciona un altre autor, com seguix:

“Segons José Vicente Calatayud Cases, recuperat el [poseu data] en el lloc web www.ribarroja.es, El Cronista Virtual

Com és evident, en l’actualitat, la pàgina s’allotja en la web del propi municipi com s’acaba de mencionar i es presenta en Accés Obert, segons els principis de la Declaració de Berlín, i per la que ens adherim a la difusió lliure del coneixement, només a canvi de la menció d’autoria indicada.

La meta ideal és que el lector poguera trobar ací tota documentació relacionada amb Riba-roja de Túria, incloses referències i bibliografies, així com relacions de documents d’altres arxius que si bé no apareixerien normalment ací, sí que remetrien al seu origen per a així fer-los accessibles. Quan diem “tota” ens referim a documents i publicacions textuals que poden elles mateixes contindre informació visual però, en principi, El Cronista Virtual no és un repositori fotogràfic si bé en les seues llistes de referències remetrà als diversos fòrums, llocs, pàgines o “murs” en què es puga trobar eixe tipus d’informació.

Entre els avantatges d’un Cronista Virtual com el present trobem la immediatesa (seria inútil esperar que tota la documentació que s’anirà publicant apareguera publicada en paper), la ràpida actualització, correcció d’errors i ampliació, així com l’accés universal, la consulta massiva de documents i la seua recerca…

L’Arxiu d'El Cronista Virtual està obert a la vostra col·laboració per al que cal acudir a l’apartat Contactar, per a suggeriments o comentaris, encara que la pàgina és un espai de documentació i no un fòrum de discussió, per la qual cosa la polèmica i la manifestació d’idees polítiques queden excloses.

 

Els documents en este corpus documental van lligats a una referència que conté diversos blocs d'informació, a saber:
Rf. Data de producció (any/mes/dia) - número currens en este Corpus (000) - nombre de pàgines de text de l'estudi (000) - codi del llistat del catàleg del patrimoni de Riba-roja que identifica la matèria principal del contingut del text (000)- data o dates límit del contingut (0000_0000)

©2016 Ka Be Uve – “El Cronista Virtual”

 

©2016 José Vicente Calatayud - "El Cronista Virtual" (de la pàgina, anotacions i comentaris sobre continguts; documents ofrerits en accés obert (OA)). 962771818@telefonica.net 

 

(id: 8028)Repositori adherit a la Declaració de Berlín (adhesió en tràmit).