Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Llistats Provisionals de les ajudes Pla Resistir

(3)

'FOMENT ECONÒMIC' 8 d'abril de 2021

Concedint-se el termini màxim i improrrogable de 5 dies hàbils, comptats de l'endemà al de la publicació en el Tauler d'edictes de la Seu Electrònica de l'Ajuntament a l'efecte de notificació de les persones interessades perquè puga esmenar la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no es fera, es tindrà per desistit de la seua petició.