Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Ple extraordinari i urgent 15 de desembre de 2023

(2)
Documentació relativa del ple de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria de data divendres 15 de desembre de 2023 a les 9.00 hores en sessió extraordinària i urgent, en el Saló de sessions del Ple de l'Ajuntament.
Ordre del dia:

1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència. Es justifica la urgència sobre la base del que es disposa en els informes del Regidor d'Hisenda de data 13/12/2023, per a l'aprovació definitiva de les Ordenances d'IBI, IAE i ICIO, així com de la dació compta de l'EJEC TRIMESTRAL 3T-2023 i Bases d'Execució del Pressupost.

PART RESOLUTIVA
2.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA, Expedient 6199/2023/GEN, Acord relatiu a l’Aprovació Definitiva de la Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
3.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA, Expedient 6239/2023/GEN, Acord relatiu a l’Aprovació Definitiva de la Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
4.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA, Expedient 6198/2023/GEN, Acord relatiu a l'Aprovació Definitiva de la Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Béns immobles.

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.
5.- INTERVENCIÓ, Expedient 6482/2023/GEN, Donar compte al ple l’EJEC TRIMESTRAL 3T-2023 i Bases d'Execució del Pressupost.