Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Informació general

(1)

Requisits d´accés a la formació de persones adultes:
:: Les persones adultes es podran incorporar a la Formació Bàsica de Persones Adultes a partir de l’any natural en complir 18 anys d’edat.
:: En el moment d’accedir a la formació de persones adultes s’efectuarà amb caràcter preceptiu una valoració inicial de cada persona, per a procedir a la seva orientació i adscripció. Aquesta valoració inicial comprendrà aspectes relacionats amb els conéixements, experiències, habilitats i procediments que posseïsca cada persona i es tindrà en compte els seus estudis anteriors, espectatives i interessos.

Oferta formativa:
:: Programes d’Alfabetització i d’iniciació a la formació bàsica: Alfabetització, Neolectors i Educació de Base.
:: Programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària: GES I (Primer Nivell) i GES II (Segon Nivell).

:: Curs preparatori de les proves de Competències Clau per accedir als certificats de professionalitat de nivell 2 del Servei Valencià d'Ocupació i Formació LABORA.
:: Cursos per a estrangers orientats al conéixement de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
:: Cursos de preparació per a l’obtenció de certíficats oficials de conéixement del valencià.

:: Taller de Fotografia.
:: Taller d'idioma Anglés.
:: Taller d'informàtica.
:: Taller d'animació lectora.

:: Unisocietat. 

 

:: Informació sobre els cursos en període de matrícula: de dilluns a dijous de 17.00 a 20.00 hores i divendres de 10.00 a 13.00 hores.
:: Informació sobre els cursos fora del període de matrícula: dilluns, dimarts i dimecres de 18.00 a 19.00 hores, dijous de 17.00 a 18.00 hores i divendres d'11.00 a 12.00 hores en la secretaria del centre.