Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Carnet d'alberguista, carnet internacional i Carnet Jove

El Centre d'Informació Juvenil oferix la possibilitat d'aconseguir el carnet d'alberguista, el carnet internacional i el Carnet Jove.
:: Carnet d'alberguista:

ModalitatRequisitsPreu
Juvenil

<25 anys.

5,00 euros
JoveDe 25 a 29 anys.5,00 euros
AdultPersones a partir de 30 anys.10,00 euros
FamiliarParelles i els seus fills menors de 14 anys.18,00 euros
GrupUn mínim de 10 persones.16,00 euros

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
1. Model de sol·licitud.

2. Original o Fotocòpia DNI, NIE o PASSAPORT.

3. Si és el cas, aportar la condició de familia (cal presentar l'original o fotocòpia del llibre de Família en el moment de l'emissió) o grup.

4. Ingrés de l'import corresponent.

 

:: Normativa expedició Carnet Alberguista març 2017.


La validesa dels carnets és d'1 any a partir de la data d'emissió.


:: Carnet internacional:

ModalitatRequisitsPreu
Estudiant (ISIC)Estudiants del curs acadèmic actual a tempos complet i tindre més de 12 anys.11,00 euros
Professor (ITIC)Professors en actiu.11,00 euros
Jove (IYTC)Jóvens entre 12 i 30 anys.11,00 euros

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
1. Model de sol·licitud.

2. Fotocòpia DNI, Passaport o NIE.

3. Una fotografia de carnet a color.
4. Per a ISIC: Acreditar la matrícula del curs escolar vigent (estudis universitaris, ensenyances mitges o escoles oficials) mitjançant el pagament de les taxes, matricula o certificat del centre on estigues matriculat i una foto de carnet.
5. Per a ITIC: Acreditar la condició de professor durant l'any en curs amb última nòmina o certificat del centre i una foto de carnet.

*La validesa dels carnets internacionals d'estudiant i de professor coincideix amb la durada del curs acadèmic. Per açò, la seua expedició s'inicia, anualment, en el mes de setembre i no abans.

6. Per a IYTC: Aquest carnet de la permet als joves menors de 30 anys obtenir descomptes i avantatges en transports, allotjaments, museus, teatres, cinemes, etc. La seua validesa és d'un any natural a partir de la data d'expedició.
Requisits: ser major de 12 i menor de 30 anys, presentar el DNI, NIE o Passaport i una fotografia de carnet.

 

7. Ingrés de l'import corresponent.


:: Carnet Jove:

ModalitatRequisitsPreu
No bancària

Tindre entre 14 i 30 anys,

ambdós inclosos.

:: Abonar la taxa, fixada per al 2016 en 8,40 €. Tindrà una validesa de dos anys contats des de la data de la seua expedició.

 

Exempcions i bonificacions:
:: Families nombroses:
- Categoria especial: Exempció total de la taxa.
- Categoria general: Bonificació del 50% de la taxa (4,20 €).


:: Discapacitat:
- Discapacitat igual o superior al 66%: Exempció total de la tasa.
- Discapacitat igual o superior al 33%: Bonificació del 50% de la taxa (4,20 €).

 

:: Família monoparental:
- Categoria especial: Exempció total de la taxa.
- Categoria general: Bonificació del 50% de la taxa (4,20 €).

 

:: Víctima actes de violència sobre la dona: Exempció total de la taxa.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
1. Fotocòpia DNI
2. Resguard bancari del pagament de la taxa.
3. Justificació en el cas de les exemcions o bonificacions: 
:: Targeta familia nombrosa. 
:: Discapacitat – Resolució dictada per l'organisme competent.

En els documents adjunts es troba: