Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja convocarà ajudes per a facilitar als propietaris d'immobles amb més de 50 anys d'antiguitat que realitzen l'Informe d'Avaluació de l'edifici

Evitar riscos i danys físics, tant per als habitants de l'immoble com per a les persones que estan a l'entorn de l'edifici

'VIA PÚBLICA I URBANISME'28 gener de 2019

L'Ajuntament de Riba-roja destinarà una partida en els pressupostos municipals destinada a finançar l'elaboració dels Informes d'Avaluació d'Edificis (IEE.CV), que substitueix a la Inspecció Tècnica d'Edificis

Aquest informe és obligatori per a tots aquells immobles amb una antiguitat superior als 50 anys, així com en els edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a obres de rehabilitació, segons Decret 53/2018 de 27 d'abril del Consell. En 2018 el consistori va assignar una partida de 6.000 euros a aquesta fi.

L'informe d'avaluació de l'edifici d'habitatges és el document que descriu les característiques constructives dels elements comuns d'un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d'accessibilitat i eficiència energètica, assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d'habitabilitat detectades.

Aquesta diagnosi permetrà advertir sobre aquestes qüestions a fi de de orientar sobre les accions necessàries per a mantenir l'adequat estat de conservació de l'edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica.

Aquests informes han des realitzats per professionals competents, ja siguen arquitectes o aparelladors.

"El objectiu d'aquestes ajudes és facilitar als propietaris d'immobles l'elaboració d'aquest document que pretén evitar riscos en el futur i ajudar a prevenir intervencions o rehabilitacions molt costoses, fomentant al mateix temps millores d'accessibilitat i eficiència energètica", assegura la regidor d'Urbanisme, Teresa Pozuelo.

Els tècnics encarregats d'emetre l'informe tindran en compte els elements comuns com l'estructura, façanes, mitgeres, cobertes, sostres i sòls de l'edifici i en les instal·lacions de subministrament d'aigua, evacuació d'aigües i subministrament elèctric, així com el nivell d'importància dels danys i les actuacions de manteniment, d'intervenció a mitjà termini o d'intervenció urgent

El termini límit de presentació i registre del IEEV.CV serà el 31 de desembre de l'any següent a l'any en què l'edifici complisca 50 anys i tindrà un termini de vigència de 10 anys. Abans d'aquesta data límit, el propietari/a haurà de presentar un nou informe.

Amb la finalitat de facilitar informació sobre aquest tràmit, l'Ajuntament de Riba-roja realitzarà una reunió informativa dimecres que ve 6 de febrer a les 17:00 hores en el saló de plens.