Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja finanšarÓ amb fins a 5.000 euros els programes i actuacions d'entitats que ajuden a protegir la salut dels animals

La Junta de Govern aprova les subvencions per a les associacions.

'BENESTAR ANIMAL' 24 de novembre de 2020

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat les ajudes destinades a la realització dels programes i activitats que duguen a terme les associacions i entitats sense ànim de lucre en l'àmbit sanitari i de protecció corresponents a aquest any 2020. La partida que ha destinat el govern municipal de la localitat està xifrada en un màxim de 5.000 euros en total.

La Junta de Govern de Riba-roja de Túria ha donat llum verda a les subvencions econòmiques que rebran les entitats sense ànim de lucre l'objectiu del qual passe per realitzar programa i/o activitats en matèria de salut o protecció com a estudis, campanyes d'informació i sensibilització d'interés soci-sanitari, atenció al pacient, programes d'ajudes mútua i autoajuda en l'àmbit sanitari, protecció animal, voluntariat enfocat a l'adopció d'animals del centre de protecció animal o jornades d'interacció amb animals de companyia,

Les entitats sense ànim de lucre que participen en aquesta iniciativa hauran de disposar d'una raó social en Riba-roja, una acreditació d'estar inscrita en la Comunitat autònoma, estar al corrent en els pagaments a la Seguretat Social, aportar la documentació requerida en la convocatòria i, finalment, hauran d'acreditar que compten amb el personal qualificat per a dur a terme els citats programes o activitats.

Els criteris que tindrà en compte el consistori per a la concessió de les ajudes passen per una concreció dels objectius que es pretenen aconseguir, el nombre de beneficiaris en relació a l'àmbit territorial de l'actuació, la participació activa dels habitants de Riba-roja en les fases de disseny, desenvolupament i avaluació, la inclusió d'indicadors que permeten mesurar el grau de compliment dels objectius de cada programa o els programes cofinançats per la pròpia entitat sol·licitant o implicades en les mateixes iniciatives.

L'avaluació de les sol·licituds també tindrà en compte aquelles en les quals els programes de col·laboració es realitzen amb l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, amb altres associacions o entitats, la seua relació amb les institucions del municipi, la repercussió a l'entorn del centre i la participació del barri, els programes de voluntariat en el centre de protecció animal o, finalment, les jornades d'interacció amb animals en contextos de teràpia.

L'equip de govern de Riba-roja de Túria ha consignat una partida pressupostària fixada en un total de 5.000 euros per a la protecció dels animals les quanties dels quals a les entitats o associacions beneficiàries s'efectuarà a través de les corresponents transferències bancàries. Les despeses sufragades hauran d'estar relacionats, directament, amb les activitats previstes en aquesta convocatòria. L'abonament es realitzarà en un 75% amb l'acord de la concessió prevista i el restant 25% amb la justificació total d'aquesta.

La justificació de les subvencions rebudes s'haurà de realitzar amb la corresponent memòria econòmica i el detall del compliment de la finalitat, les factures i l'ordre de pagament de les despeses realitzades, una memòria de l'activitat realitzada, una declaració jurada que les despeses no són sufragats per una altra entitat i, finalment, en cas que les despeses justificades siguen objecte d'una altra ajuda s'haurà d'aportar una relació dels ingressos.

El regidor de Benestar Animal de Riba-roja de Túria, José Luis López, ha subratllat la importància de dur a terme aquestes ajudes “per la seua contribució evident a la protecció dels animals de la localitat amb programes i activitats que permetran que puguen desenvolupar-se plenament en tots els seus vessants i, per això, des de l'ajuntament promocionem aquest tipus d'iniciatives”.