Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Organigrama de l'Ajuntament

(2)
Font: Departament de Transparència, Govern Obert i Participació Ciutadana
Data d'actualització: 19/01/2021
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament.
Data de creació: 19/01/2021
Fonament jurídic: Reglament de Transparència i Participació Ciutadana, art. 18.1 g): Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seues respectives funcions, incloent en el seu cas les Juntes de Districte o barris, així com conéixer les seues relacions de dependència

Indicador del Portal de Transparència: 1. Transparència activa i informació sobre la corporació municipal: 1.2 Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament: Ítem 10
Indicador de l'índex de transparència DYNTRA: dam1129
Data actualització: 19/01/2021