Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes

(2)
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria complix amb la seua obligació legal de rendir els seus Comptes Generals davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valencia. A tals efectes, dit òrgan de control extern emet certificats d'estar al corrent en dit compliment, i la consulta del qual es pot realitzar en la web de la propia Sindicatura: