Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Proporció d'ingresos de l'Urbanisme

(2)

De les dades liquidades en l'exercici 2017, s'obtenen els següents indicadors:

 

a) INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES PER HABITANTS = (obligacions reconegudes netes (liquidació exercici 2017) dels articles 60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general i 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general) / nº habitants = 4.125.501,30 888.266,58 / 21.616 = 231,95 euros/habitant.

 

b) PROPORCIÓ D'INGRESSOS DE L'URBANISME SOBRE ELS INGRESSOS TOTALS = (drets reconeguts nets per IBI, IIVTNU, ICIO, Llicències urbanístiques, Taxa Segregació, Taxa Llicencia Obertura Establiments, Taxa prestació servei recaptació executiva Quotes Urbanístiques, Infraccions urbanisticas, Aprofitaments urbanístics/ Drets reconeguts totals) * 100= 10.023.741,60/29.281.190,46 = 34,23%.

 

De les dades liquidades en l'exercici 2018, s'obtenen els següents indicadors:


a) INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES PER HABITANTS = (obligacions reconegudes netes (liquidació exercici 2018) dels articles 60 Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general i 61 Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general) / núm. habitants = 1.893.626,73 + 1.061.303,96 / 21.616 = 136,70 euros/habitant.


b) PROPORCIÓ D'INGRESSOS DE L'URBANISME SOBRE ELS INGRESSOS TOTALS = (drets reconeguts nets per IBI, IIVTNU, ICIO, Llicències urbanístiques, Taxa Segregació, Taxa Llicència Obertura Establiments, Taxa prestació servei recaptació executiva Quotes Urbanístiques, Infraccions urbanístiques, Aprofitaments urbanístics/ Drets reconeguts totals) * 100= 11.106.368,46/29.297.928,09 = 37,91%