Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8
  • Imprimir

Subvencións i ajudes públiques concedides

(3)
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria publica totes les subvencions en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS). L'enllaç adjunt dóna accés a la consulta de la mateixa. A la web del Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions ha de marcar l'opció d'Entitats Locals i busar Riba-roja de Túria. http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/ge/es/index

Durant l'exercici 2018, han sigut reconegudes obligacions per import total d'1.937.786,49 euros amb càrrec al capítol IV de Transferències Corrents del pressupost municipal; i per import total de 79.028,01 euros amb càrrec al capítol VII de Transferències de Capital del pressupost municipal.