Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8
  • Imprimir

Dades biogràfiques de l'Alcalde/sa i regidors/es

En aquest espai pots consultar les dades biogràfiques d'Alcaldia i de les persones regidores de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, així com les seues adreces electròniques.

Verificació de fets (fact-checking): En el currículum del regidor Rafael Folgado Navarro apareix el càrrec de “Regidor de Foment Econòmic, Ocupació, Activitats i Agricultura” , que no es correspon amb el càrrec de regidor sense delegació que ocupa en la present legislatura

Indicador del Portal de Transparència: 1. Transparencia activa e información sobre la corporación municipal: 1.1. Publicidad activa sobre cargos, personal y retribuciones del Ayuntamiento: Ítem 1
Indicador del índice de transparencia DYNTRA: dam111; dam112

Font: Departament de Comunicació i Protocol
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament
Data d'actualització del text: gener 2022
Fonament jurídic: art. 6.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i art. 18.1 a) del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria