Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Centre de Salut

Direcció: C/de Colom, s/n
Riba-roja del Túria - 46190
Telèfons: Cita 96 271 87 00 / Urgències 96 271 87 01.

 

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat, formula una política sanitària que té com a eix fonamental l'atenció primària de la salut.


Des del Centre de Salut, van a desenvolupar-se, per mitjà de fórmules de treball en equip, tota una sèrie d'accions dirigides a la família i a la Comunitat, que inclouen, des de tasques d'assistència sanitària (diagnòstic i tractament de malalties), fins a tasques educatives de promoció de la salut, prevenció i rehabilitació.


El conjunt de professionals que en ell treballen, sanitaris i no sanitaris, constituïxen així l'equip d'atenció primària, l'objectiu fonamental del qual es dirigix a millorar el nivell de salut de tota la població de la seua zona.


Aconseguir este objectiu és responsabilitat de tots i per això sol•licitem la participació activa de tota la població, en totes les tasques relacionades amb la seua pròpia atenció sanitària i l'atenció de la seua salut.


Els professionals de l'Equip d'Atenció Primària del Centre de Salut de Riba-roja del Túria (València) pertanyent a la Conselleria de Sanitat, pretenem divulgar la cartera de servicis que des del centre de salut s'oferixen a la població, perquè els ciutadans i usuaris tinguen un major coneixement i accessibilitat a l'oferta de les nostres activitats.

CITA PRÈVIA

Consistix en la sol•licitud de consulta mèdica, a demanda per part de l'usuari, i es pot dur a terme per varies formes d'accés:
• Telefonada als telèfons: 96 271 87 00.

• Cita personalment en el centre de salut fins a les 15 h.

El personal responsable d'este servici és el Servici d'Admissió, auxiliars administratius i zeladors.


Horaris: Continu de 8 h. a 20 h.
Tambe es pot sol.licitar cita previa mitjançant la pàgina http://www.san.gva.es/cas/ciud/solicitud.html

ATENCIÓ CONTINUADA (URGÈNCIES)

Correspon a l'atenció dispensada a la població al llarg de les 24 hores del dia.

A partir de les 15 hores fins a les 8 hores del dia següent, els professionals de l'equip realitzen guàrdies d'atenció continuada per a garantir l'atenció a la població de la zona bàsica (Riba-roja i Loriguilla).


L'equip que ho realitza són :
• metge general (2 facultatius 24 h. diumenges i festius, 1 facultatiu 17 h. diumenges i festius, 1 facultatiu 17 h. de dilluns a dissabtes).
• Enfermeres (1 Enfermera 24 h. diumenges i festius, 1 ATS 17 h. de dilluns a dissabte)
zelador (diàriament).

Les urgències generades en l'horari d'atenció de matins (8 a 15 hores), són ateses pel metge i/o infermera que tinga assignat tal dia.

El TELÈFON D'URGÈNCIES

Que dóna cobertura en els horaris ressenyats anteriorment és : 96 271 87 01.

ATENCIÓ EN TORNS DE MATÍ I VESPRADA

Per a garantir la màxima accessibilitat a la població de Riba-roja, hi ha horaris de matins i de vesprada en consulta d'Equip d'Atenció Primària, on, una vesprada a la setmana, la unitat metge-infermera assignada a cada usuari, presta els seus servicis en torn de vesprada, per a donar cobertura assistencial a usuaris que pels motius habituals (treball, estudis, atenció de fills i/o ancians) i no puguen acudir en torn de demà, ho puguen realitzar en torn de vesprada.

ORGANITZACIÓ ASSISTENCIAL

L'usuari té dret a la lliure elecció de metge en el marc territorial de la Zona Bàsica de Salut (segons circular Conselleria de Sanitat sobre el projecte de Sistema d'Informació Poblacional -SIP-).

Dins de tots els models organitzatius d'atenció, per criteris de qualitat, el nostre centre està organitzat per unitats metge-infermera per a garantir la continuïtat d'atenció. Per tant, cada usuari té assignat un metge i una infermera, que de forma comuna i interdisciplinaria duen a terme de manera conjunta el seguiment dels processos assistencials de la població assignada a tal quota.

L'equip d'Atenció Primària de Riba-roja, ho componen un total de 28 professionals pertanyents a la Conselleria de Sanitat, i 2 professionals (infermer i auxiliar administratiu), pertanyents a l'Ajuntament de Riba-roja, adscrits al Centre de Salut. El total és de 30 professionals. Existixen 2 professionals que coordinen el Centre de Salut (el Coordinador mèdic i el Coordinador d'Infermeria).

CENTRE DE SALUT DE RIBA-ROJA
• Metges generals 7
• Pediatres 3
• Enfermeres 8
• Comare 2
• Zeladors de E.A.P. 5
• Auxiliars administratius de E.A.P. 3
• Auxiliar Infermeria 2 (1 auxiliar en el C.S. de Riba-roja, 1 en el servici de R.H.B.)

CONSULTORI DE LORIGUILLA
• Metges generals 1
• ATS 1

 

OFERTA DE SERVICIS

UNITAT D'ADMISSIÓ

• Informació.
• Cita prèvia.
• Recepció i tramitació de documents (Targeta sanitària (SIP), segellat de receptes, registre, de documents a inspecció, llibre de reclamacions i suggeriments, etc).
• Entrega de receptes de crònics.
• Entrega de material sanitari (agulles diabètics, xeringues, etc). Esta activitat la realitza l'Auxiliar d'Infermeria.

EXTRACCIÓ DE SANG I ARREPLEGA DE MOSTRES

Consistix en l'extracció de sang i arreplega de mostres (orina, excrements, esput, etc).
Horari: de dilluns a divendres en horari de 8:00 h. a 9:00 h.
Posteriorment, es procedix al seu trasllat al centre d'especialitats de Monteolivete, on processen dites mostres.
Es prega als usuaris que no puguen acudir el dia assignat ho comuniquen amb suficient antelació, perquè dit buit puga ser ocupat per un altre, i garantir un bon funcionament del servici.

SERVICIS D'ATENCIÓ A L'ADULT

Denominem adult a qualsevol persona, home o dona, major o igual de 14 anys. És atés per un metge i infermera d'adults. Segons la cartera de servicis de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, els podem resumir en:

• Consulta d'adults. Atenció a demanda i/o programada per part del metge i/o infermera a la població.
• Prevenció de malalties cardivasculares (colesterol, HTA, tabaquisme, etc).
• Prevenció , control i seguiment de l'hipertención arterial (HTA).
• Prevenció, control i seguiment de la diabetis.
• Prevenció, control i seguiment de dislipemias (colesterol,triglicéridos).
• Atenció a pacients amb EPOC-OCFA (Bronquitis crònica).
• Atenció a pacients amb VIH/SIDA.
• Atenció a pacients immobilitzats i cuidador/és.
• Atenció a pacients terminals i cuidador/és.
• Prevenció i detecció de problemes de salut en l'ancià.
• Vacunacions de l'Adult (Grip, Hapatitis B a grups de risc, tètans).
• Prevenció de la Tuberculosi.

SERVICIS D'ATENCIÓ A LA DONA

Dins del grup d'atenció a la dona, destaquem:
• Captació i valoració de la dona embarassada.
• Preparació al part.
• Visita del primer mes postpart.
• Informació i seguiment de mètodes anticonceptius.
• Vacunació i coneixement de l'estat vacunal de la rubèola.

SERVICIS D'ATENCIÓ AL XIQUET

Corresponen estos servicis a població entre 0 i 14 anys.
• Consulta xiquets.
• Vacunacions infantils de 0 a 14 anys.
• Detecció precoç de metabulopatíes.
• Control del desenvolupament infantil (de 0 a 14 anys).
• Salut bucodental. Prevenció de càries.
• Revisions escolars.
• Educació per a la salut en l'escola.

SERVICIS DE PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA

Són aquelles activitats que realitzen els professionals del Centre de Salut a requeriment de la comunitat.
S'han realitzat col•laboracions amb l'Institut, associacions d'ames de casa , reunions amb l'Ajuntament de Riba-roja (Alcaldia, Regidoria de Sanitat, Educació, etc), participació en Televisió Local (Tele Riba-roja), i es continua mantenint el mateix interés per part de tots a continuar millorant els servicis del centre de salut comptant, per descomptat, amb la participació de tots.