Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

 • Imprimir
 • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Polígons Industrials

CàrrecTractamentNomPartit
RegidorSr. D.José Ángel Hernández CarrizosaPSPV-PSOE


(id: 8669)1. Les denominacions dels Polígons Industrials segons la seua ubicació de Nord a Sud i d'Oest a Est, són els següents:
 1. P.I. Entrevies.
 2. Parc Logístic Valencià.
 3. P.I. L'Oliveral.
 4. P.I. Sector 14.
 5. P.I. Casanova.
 6. P.I. Sector 13: Dins d'este Sector, trobem un xicotet PAI, d’execució posterior, la denominació del qual és Mas de Poyo.
 7. P.I. Sector 12: Dins d'este Sector, i de posterior execució trobem Bassa.
 8. P.I. Mas de Baló.

El Polígon Industrial Entrevíes es troba enclavat al Nord del terme municipal, estant la resta completament al Sud.

2. Una estimació cronològica aproximada de l'execució dels distints sectors és la que a continuació es detalla:
 1. PARC LOGÍSTIC: Any 2003.
 2. OLIVERAL: Té diverses fases o subpolígons de desenvolupament, en concret 7, i s'inicia aproximadament l’any 1989 i l’última aprovació és de l’any 2002.
 3. SECTOR 14: Any 2004.
 4. CASANOVA: Aprovació definitiva l’any 2003.
 5. SECTOR 13: Any 1992.
 6. MAS DE POYO: Any 2003.
 7. SECTOR 12: 1991.
 8. BASSA: Any 2002.
 9. MAS DE BALÓ: Aprovació l’any 2003.
 10. ENTREVIES: Año1998-99.

3. La dimensió total de totes les àrees industrials concentrades de Riba-roja de Túria és de 6’5 milions de metres quadrats.
4. La principal activitat que es desenolupa en tots els casos és de Logística, trobant també alguns casos empreses de serveis i en menor quantia empreses de transformació de productes que mai solen ser matèries primeres originals.
5. El número aproximat d’empreses enclavades en les distintes àrees oscil·la entre les 800 i les 900.

6. Respecte a les activitats de revitalització que s’estan promovent per l’Ajuntament són les que a continuació es detallen:
 1. Havent realitzat un estudi previ de l’estat del ferm dels vials, s’estan duent a terme diverses fases de reasfaltat en aquells casos que són d’urgent necessitat, al mateix temps que es millora la senyalització viària.
 2. D’altra banda, s’està duent a terme un pla de xoc de neteja viària i zones verdes, que s’està acompanyant amb la redacció d’un plec de condicions tècniques per al manteniment integral de les àrees industrials, respecte a neteja viària, manteniment de zones verdes, manteniment de senyalització horitzontal i vertical i mobiliari urbà. Al mateix temps, s’està estudiant la forma de canalitzar el manteniment de l’enllumenat públic d’eixes zones.
 3. Basant-se en que es tracta d’una àrea amb preeminència en la logística de distribució, la qual cosa comporta un alt volum de trànsit pesat, es va a estudiar una millora en la circulació interna.
 4. S’està estudiant un canvi radical en la imatge que oferixen els nostres polígons, començant per la creació d’una “marca”, que es reflectisca en la pròpia senyalització, i que tinga un caràcter distintiu i fàcilment recognoscible.
 5. S’ha promogut amb un cert èxit, encara que ens trobem només en el principi, l’associacionisme empresarial. La intenció principal era trobar interlocutors amb el món empresarial de Riba-roja, atés que fins a la data tan sols existia una associació. En l’actualitat s’han format dos més, a través de les quals s’està rebent queixes i suggeriments del dia a dia de les empreses, i al mateix temps es plantegen noves propostes d’actuació, i s’informa de les tasques que emprén l’Ajuntament.

En l’actualitat, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, gestiona a través de l’Àrea de Polígons Industrials, una oficina d’atenció al públic que es troba ubicada en el Polígon Industrial L’Oliveral, carrer X. El número d’atenció telefònica és el 647 50 62 65, existint també un compte de correu electrònic per a qualsevol dubte o suggeriment que puguen haver d’és amide@ribarroja.es