Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Agenda 21 Escolar

(2)
Des de fa diversos anys en els centres públics d'educació infantil i primària es du a terme l'Agenda 21 Escolar, en la que es desenvolupen tallers i activitats a través dels quals es consciencia els  alumnes de la importància del reciclatge, de l'ús responsable de l'aigua i l'energia, el soroll, la qualitat de l'entorn en general i l'apreciació de la biodiversitat.

L'elaboració de l'Agenda 21 Escolar ens invita a participar en projectes reals de transformació de l'entorn, que proveiran als participants de criteris d'avaluació i constituiran una experiència encertada de millora, a través de l'experimentació personal i col·lectiva de solucions diferents, encara que siga a xicoteta escala, aprendrem conjuntament sobre les coses, a fer les coses, a pensar les coses i a fer saber sobre les coses.

L'Agenda 21 Escolar vol ser un instrument útil d'educació ambiental en tant que és una ferramenta per a l'aprenentatge sobre la realitat i està destinada a transformar la realitat. Especialment la realitat més pròxima, ja que invita a la reflexió i a la intervenció focalitzada en el mateix centre educatiu i en els seus plantejaments i activitats, des dels aspectes filosòfics, curriculars i metodològics, fins a les característiques de la convivència, la pràctica en la gestió dels recursos o les experiències de projecció del centre cap a l'exterior.

L'Agenda 21 Escolar inclou fitxes didàctiques i material per a tallers, jocs o altres activitats. Amb este material, de naturalesa senzilla i amena els alumnes aprendran conceptes i analitzaran els aspectes ambientals tractats en els seus respectius programes, adquirint així actituds de compromís en la seua vida diària.

Els objectius de l'Agenda 21 Escolar són:

  • Informar sobre els recursos més importants del municipi de Riba-roja.
  • Conscienciar sobre els problemes mediambientals existents a nivell local, i identificant-los en l'entorn escolar.
  • Sensibilitzar els jóvens sobre el paper que juguen en la qualitat mediambiental del centre escolar i de tot el municipi.
  • Motivar la població escolar perquè participen activament en la conservació del seu entorn més pròxim, començant per un canvi d'actitud en les seues accions diàries.
  • Utilitzar apropiadament tots els recursos i programes educatius del centre, de manera que puga donar-se una transversalitat eficaç i real a l'hora de realitzar les activitats previstes.
  • Promoure la col·laboració en el programa d'altres col·lectius, com a pares de família o associacions diverses.
  • Extrapolar les línies d'acció a un context municipal, utilitzant recursos i servicis extraescolars (parcs i jardins, institucions, servicis, zones d'interés natural, etc.).

En els documents adjunts es troben: