Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Diversitat funcional i persones amb problemes de salut mental

:: Ajuda i assessorament a famílies amb persones amb problemes de discapacitat i/o salut mental.
:: Sol·licitud de reconeixement del grau de discapacitat.
:: Ajudes individualitzades de desenvolupament personal per a persones amb discapacitat.
:: Ajudes a l'atenció institucionalitzada de persones amb discapacitat o malalts mentals (centres de dia, residències, …).
:: Ajudes per al programa d'eliminació de barreres arquitectòniques en habitatges.
:: Tramitació de les Targetes d'Aparcament per a persones amb diversitat funcional que tinguen reconeguda la mobilitat reduïda pel Centre d'Orientació i Diagnòstic de la Generalitat.
:: Sol·licitud de reconeixement de la Dependència.
:: Sol·licitud de plaça en residència i/o centre de dia per a persones amb discapacitat.
:: Sol·licitud de plaça en centre ocupacional per a persones amb discapacitat.
:: Programa de Formació i Oci per a menors i adults amb diversitat funcional.
:: Escola d'Estiu per a persones amb diversitat funcional (mes de juliol).
:: Campament d'estiu per a persones amb diversitat funcional (mes d'agost).
:: Coordinació amb recursos específics de la zona.
:: Coordinació amb el Centre de Salut Mental d'Aldaia.
:: Intervenció familiar en situacions de crisis.
:: Servei d'Ajuda a domicili.

Programa Municipal de diversitat funcional.

Persones beneficiàries: persones amb discapacitat intel·lectual i/o dificultats en l'aprenentatge.

Adreça: Edifici La Botaia C/ Santander, 4
Horari: de dilluns a dijous de 17:00h a 20:00h i dissabtes d'oci (poden ser al matí, a la vesprada o a la nit)

Edat: sense límits.

Servei de teràpia ocupacional a la sala d'estimulació sensorial (a partir del primer trimestre de l'any)

Tallers formatius:
1. Oci dirigit: manualitats, jocs de taula, jocs a l'aire lliure, etc.
2. Autonomia personal: cuina, tasques de la llar, maneig dels diners, etc.
3. Atletisme: per a fomentar la psicomotricitat i les capacitats d'expressió i mobilitat.
4. Habilitats socials: es treballen aspectes com l'autoestima, l'empatia, les emocions, el treball en equip, etc.
5. Suport psicopedagògic i/o repàs escolar: es dona una hora en la setmana de manera individualitzada amb la persona interessada.
6. Activitat d'oci dirigida els dissabtes: excursions, eixides al cinema, a esmorzar, etc.

Professionals: l'equip professional està compost per cinc persones amb estudis de grau socials, com pot ser teràpia ocupacional, pedagogia, psicologia o magisteri.

Escola d'estiu per a persones amb diversitat funcional.

Aquesta escola està immersa a l'escola municipal, intentant que siga el més inclusiva possible, realitzant moltes de les activitats en els xiquets que s'apunten.
Horari: de 9.00 a 13.00

Activitats:
1. Piscina
2. Activitats d'oci a l'aire lliure
3. Activitats de suport pedagògic i reforç escolar
4. Tallers de manualitats
5. Servei de fisioteràpia

Professionals: l'equip professional està compost per cinc persones amb estudis de grau socials, com pot ser teràpia ocupacional, pedagogia, psicologia o mestra.

PRISMA

És un Programa de Rehabilitació Psicosocial per a persones amb problemes de salut mental de la Mancomunitat Camp de Túria.
Actualment, aquest programa es troba a Vilamarxant, encara enguany es pretén obrir-lo en el nostre municipi.

Persones beneficiàries: persones amb problemes de salut mental diagnosticat que pertanga a un dels 17 municipis que conformen la Mancomunitat Camp de Túria

Horari: de dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h
Edat: persones majors de 18 anys.

Objectius del programa:
- Afavorir l'adaptació i integració de les persones amb malaltia mental crònica en el seu entorn així com la seua participació activa en els diferents contextos.
- Desenvolupar i mantindre un nivell òptim de qualitat de vida, augmentant la seua autonomia i independència personal.
- Orientar les famílies de les persones amb malaltia mental crònics, ajudant-los a millorar les seues capacitats, els recursos d'adaptació a la malaltia i la seua pròpia autocura.
- Treballar conjuntament amb els serveis de Salut Mental i amb els de Serveis Socials, col·laborant i coordinant l'atenció integral dels usuaris i potenciant els processos de recuperació personal i suport comunitari.
- Potenciar i dinamitzar l'articulació dels recursos soci-comunitaris per així aconseguir el principi de normalització, eliminant les barreres socials que dificulten la consecució d'aquest.
- Impulsar accions d'informació i sensibilització en la població sobre la salut mental, per a previndre i / o reduir l'estigma i exclusió social existent i afavorir la no-discriminació d'aquestes persones i els seus familiars.

Com accedir en el programa? Mitjançant la derivació del/la psiquiatra es pot accedir a aquest recurs.