Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja aplicarÓ clÓusules ambientals, socials i salaris dignes als treballadors en el nou contracte de la neteja viÓria

La licitaciˇ del servei serÓ per 4'3 milions i 5 anys de duraciˇ.

'SERVEIS P┌BLICS' 6 d'octubre de 2020

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria traurà a licitació pública el nou contracte de l'empresa de la neteja viària per un muntant global de 4’3 milions d'euros i una duració màxima de 5 anys, sense possibilitat de pròrrogues. El plec de condicions inclourà clàusules ambientals, socials i salaris dignes per als treballadors de l'empresa, entre altres aspectes.

Els informes tècnics municipals de Riba-roja de Túria aposten per la necessitat de contractar el servei de neteja viària mitjançant un procediment obert i sense una divisió en lots a causa de les característiques del servei municipal ja que es tracta d'una única prestació. A més, el servei serà executat íntegrament en una sola actuació d'una mateixa empresa adjudicatària per a simplificar les tasques de coordinació.

Les empreses que es presenten al procés d'adjudicació del servei de neteja hauran de complir una sèrie de requisits i clàusules, en la qual es tindrà en compte la millor relació qualitat-preu, diversos criteris d'adjudicació socials i mediambientals i la condició d'executar-les amb caràcter social i la contribució al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), subjecte a regulació harmonitzada.

El nou contracte suposarà nombroses millores a partir d'ara com un servei de neteja viària permanent de dilluns a diumenge en totes les urbanitzacions i en el nucli urbà, amb una estructura moderna i àgil per a atendre tota la demanda zonificada en tres àrees. La primera d'ella afectarà les urbanitzacions de l'àrea nord, com Gallipont, Santa Mónica, El Molinet, Parc Montealcedo, Entrenaranjos, Santa Rosa i el Clot de Navarrete. La zona centre se centrarà en el nucli urbà, Masia de Traver, València la Vella, Els Pous i la Llobatera. Finalment, la zona sud amb la Reva.

El plec de condicions inclourà consideracions socials, mediambientals, condicions especials d'execució i una exigència de garantia definitiva del 5% del preu d'adjudicació del contracte, així com criteris d'adjudicació com el projecte de prestació del servei de neteja viària i espais públics, millores proposades i millores al mitjans materials oferits, l'oferta econòmica per a la prestació del servei o la compensació econòmica per l'assumpció de la maquinària de l'ajuntament.

La comissió avaluadora tindrà en compte els criteris d'inserció soci-laboral de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral –persones majors de 45 anys i manteniment del seu contracte-, així com uns altres socials com garantir la seguretat i protecció de la salut en el treball i compliment dels convenis col·lectius i territorials, un ús no sexista del llenguatge o el pagament de salaris als empleats.

La futura empresa prestadora del servei també es comprometrà a emprar productes respectuosos amb el medi ambient i el seu correcte emmagatzematge, una gestió dels residus urbans i inerts generats durant el servei, quedarà prohibit l'abocament d'aigües i productes residuals susceptibles de provocar contaminació, així com una neutralització dels productes químics emprats en la desinfecció abans del seu abocament a la xarxa de clavegueram.

Finalment, cal assenyalar altres exigències a l'empresa adjudicatària com la solvència tècnica mitjançant un certificat del servei de neteja sanitari com les normes Iso 9001 o Iso 14001, i un requisit de gestió ambiental. S'exigirà un compliment de les normes de gestió mediambiental i un compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per a reduir l'impacte que, en el medi ambient, puga ocasionar la prestació del servei objecte del contracte.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat “el caràcter ambiciós d'aquest servei tan important per a la ciutadania i tan necessari als nostres carrers, un dels més importants en aquesta legislatura junt amb la seguretat ciutadana i la jardineria; en aquest plec serà molt important que complisquen tots els requisits socials i ambientals, així com un tracte correcte als treballadors”.