Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Riba-roja destina més de 75.000 euros per a la rehabilitació de les façanes de 27 immobles

'URBANISME'28 decembre de 2018

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria, a través de la regidoria d'Urbanisme, ha concedit una ajuda de 75.468,20 euros destinada a la rehabilitació de les façanes d'habitatges i pintures murals en el municipi, del com un total de 27 immobles s'han beneficiat d'aquesta subvenció.

"A través d'aquesta subvenció, el Govern Municipal pretén dotar d'una renovació estètica en habitatges amb més de 20 anys d'antiguitat, alhora que fomenta i impulsa el negoci de les empreses locals d'obra de paleta, pintura i restauració", ha expressat la regidora d'Urbanisme, Teresa Pozuelo.

Les obres subvencionades en ambdues tipologies estan destinades a la rehabilitació de les façanes recayentes a via pública, en les quals s'inclouen actuacions com la reparació o execució de revestiments de façanes, pintura de façana i els seus elements de fusteria i reixes, així com pintura de murals.

Aquesta línia d'ajudes estableix com a beneficiàries a les comunitats de propietaris d'habitatges unifamiliars o edificis plurifamiliares residencials, situats en el sòl urbà del municipi l'antiguitat del qual siga superior a 20 anys des del certificat final d'obra, o en defecte d'açò, des de la data de construcció segons cadastre. Igualment, també han sigut beneficiàries les persones o entitats que siguen propietaris de les comunitats, així com els arrendataris d'immobles amb autorització del propietari.

Així, l'import per a la quantia de les ajudes per a la rehabilitació de façanes ha sigut del 50% del pressupost protegit de l'actuació, amb un import màxim de 2.000 euros per habitatge i un màxim de 8.000 per a edificis plurifamiliares. En el cas de pintures de murals, l'ajuda ha aconseguit el 100% del pressupost protegit aportada en la sol·licitud. Destacar, que l'import global de les ajudes amb que s'ha dotat aquesta convocatòria, podrà ser ampliat en el cas d'existir disponibilitats pressupostàries en el supòsit de resultar insuficient per a atendre a les peticions que, presentades dins del termini, acrediten reunir els requisits i altres condicions establides en aquestes bases.