Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

Retribucions

L'òrgan gestor en matèria de transparència i Govern Obert disposa i custòdia els exemplars originals de les nònimes. Pot exercir el seu dret a saber a través del següent enllaç: https://oficinavirtual.ribarroja.es: Tràmits: Transparència, Govern Obert i Participació Ciutadana: PARTC - Sol·licitud d'accés a la informació pública.

 

Font: Departament de Recursos Humans

Periodicitat: quan siga procedent

Data d'actualització del text: juny 2021

Fonament jurídic: art. 8.1 f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i art. 18.1 g) del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

 

Indicador del Portal de Transparència: 1. Transparència activa i informació sobre la corporació municipal: 1.1. Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions d'Ajuntament: Ítem 7

Indicador de l’índex de transparència DYNTRA: dam115​