Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Carta/es de Serveis municipals

Les Cartes de serveis són documents que informen sobre els compromisos de qualitat dels serveis que gestionen i presten les Administracions públiques en resposta a les necessitats i expectatives de la ciutadania, i a la demanda de transparència en l'activitat pública.

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria va un pas més enllà dels compromisos estàndard de prestació de serveis públics per a ampliar els seus compromisos amb la ciutadania i agents socials i així posar el focus en la qualitat i millora contínua dels serveis que es presten en l'organització.

La certificació de la Carta de serveis de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria segons la norma espanyola UNE 93200 acredita el compromís d'aquesta institució per complir els paràmetres recollits en la Carta de Serveis, buscant la màxima satisfacció de les persones que reben aquests serveis.

La certificació de la Carta de serveis de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria implica la comunicació al públic, a tota la ciutadania i agents socials, del grau de compliment d'aquests compromisos. Aquesta comunicació es realitza a través de:

:: App Riba-roja Info.
:: Xarxes socials digitals: Facebook i Twitter.
:: I rendició de comptes en el Consell General de Participació Ciutadana “Consell de Poble”.

Per a la certificació per un organisme extern de la Carta de serveis de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria es posa especial atenció a les expectatives de la ciutadania i agents socials a través de dinàmiques participatives i una escolta activa mitjançant l'app Riba-roja Info, les xarxes socials digitals i els Consells Sectorials; així com al contingut de la pròpia carta i al seguiment i control quadrimestral que es realitza sobre el compliment dels compromisos adquirits.

Font: Departament de Transparència, Govern Obert i Participació Ciutadana
Periodicitat: quadrimestral
Data d'actualització del text: març 2022
Fonament jurídic: art. 6.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i disposició addicional 9a del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria
 
Indicador del Portal de Transparència: 2. Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat i participació ciutadana: Ítem 27
Indicador de l'índex de transparència DYNTRA: —

 

 

Carta de Servicios 2024.
Cofinanciado por: 2024 (id: 11919)
Document Periode/data d'aprovació/remissió
Descripció
Carta de Serveis 2024. 15/04/2024 Carta de Serveis 2024 (revisión 00)
Carta de Serveis 2023.
Cofinanciat per: (id: 11708)
Document Periode/data d'aprovació/remissió
Descripció
Carta de Serveis 2023. 6/03/2023  Carta de Serveis 2023 (revisió 00)
Informe seguiment indicadors Carta de Serveis. Gener-Abril 2023 Informe seguiment (revisió 00)
Informe seguiment indicadors Carta de Serveis. Gener-Agost 2023 Informe seguiment (revisió 00)
Informe seguiment indicadors Carta de Serveis. Gener-Desembre 2023 Informe seguiment (revisión 00)
Carta de Serveis 2022.
Document Periode/data d'aprovació/remissió
Descripció
Carta de Serveis 2022. 23/05/2022  Carta de Serveis 2023 (revisió 00)
Informe seguiment indicadors Carta Serveis Riba-roja de Túria. Gener-Abril 2022.
Informe seguiment (Revisión 00)
​Informe seguiment indicadors Carta Serveis Riba-roja de Túria. Gener-Agost 2022.
Informe seguimiento (Revisión 00)
​Informe seguiment indicadors Carta Serveis Riba-roja de Túria. Gener-Desembre 2022.
Informe seguimiento (Revisión 00)
Carta de Serveis 2021.
Document Periode/data d'aprobació/remissió
 Descripció
Carta de Serveis 2021. 19/04/2021
 Carta de Servicios 2021 (revisión 00)
Informe seguiment indicadors Carta de Serveis Riba-roja de Túria. Gener - desembre 2021
 Informe de seguiment (revisió 00)
Carta de Serveis Ribalicita. 07/06/2021
 Carta de Servicios al licitador
Carta de Serveis 2020.
Document Periode/data d'aprobació/remissió
Descripció
Carta de Serveis 2020. 03/02/2020
 Carta de Serveis 2020 (revisió 00)
Certificat AENOR de Servei 11/03/2020  Certificat d'AENOR
Informe seguiment indicadors Carta de Serveis Riba-roja de Túria. Gener – desembre 2020
 Informe de seguiment (revisión 00)
Carta de Serveis 2019.
Document Periode/data d'aprobació/remissió
 Descripció
Carta de Serveis 2019. 03/02/2020
 Carta de Serveis 2019
Informe seguiment indicadors Carta de Serveis Riba-roja de Túria. Gener – desembre 2019
 Informe de seguiment (revisió 00)