Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

2 Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat i participació ciutadana


2.1 Página web del Ayuntamiento y servicios municipales.
Ítem 22 S'ha implantat en la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal.
 (id: 7774)
Ítem 23 La web (i si és el cas el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un buscats operativament i clarament visible.
 (id: 7774)
Ítem 24 La web (i si és el cas el portal de transparència de l'Ajuntament) compte en la seua portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos en hipervincle.
 (id: 7774)
Ítem 25 Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seues pàgines web i/o adreces de correu electrònic.
 (id: 7774)
Ítem 26 Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si és el cas formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.
 (id: 7774)
Ítem 27 Existix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establits en la/es mateixa/es.
(id: 7774)
Ítem 28 Existix i s'anuncia un Canal específic de denúncies per als ciutadans.  (id: 7774)
Ítem 29 S'informa en la web (i per mitjà de xarxes socials, si és el cas) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.  (id: 7774)
2.2 Participació ciutadana i informació d'interés per al ciutadà.
Ítem 30 Es publiquen en la web dades o informació estadística sobre les consultes rebudes de ciutadans o organitzacions.
 (id: 7774)
Ítem 31 Es contempla en la web un espai perquè expressen les seues opinions i propostes els Grups polítics municipals.
(id: 7774)
Ítem 32 Existix en la web un directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a les dites Associacions.
 (id: 7774)
Ítem 33 Existixen en la web fòrums de discussió, o bé hi ha perfils actius de l'ajuntament en les xarxes socials.  (id: 7774)
Ítem 34 Existix i es publica en la web el conjunt de normes que establixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguen participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o altres).
 (id: 7774)
Ítem 35 Existixen i s'informa en la web sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana.
 (id: 7774)
Ítem 36 La web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques especifiques i/o sobre pressupostos municipals.
 (id: 7774)