Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Majors i tercera edat

:: Sol·licitud de reconeixement del grau de Dependència.

:: Ajudes a persones cuidadores de persones dependents al seu càrrec.

:: Servei d'Ajuda a Domicili.

:: Programa Catering Social Municipal.

:: Teleassistència: servei d'alarma telefònica.

:: Sol·licitud d'ajudes econòmiques per a persones usuàries del Centre de Dia Municipal.

:: Sol·licitud de Centres Residencials i de Dia de la xarxa pública, sense tindre reconeguda una situació de dependència.

:: Ajudes per a sufragar estades de respir en residències i centres de dia.

:: Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en habitatge propi o en l'edifici de la persona major amb mobilitat reduïda.

:: Ajudes tècniques: audiòfons, adquisició d'útils necessaris per a desenvolupar-se en la vida diària.

:: Pensió no contributiva de jubilació i d'invalidesa.

:: Sol·licitud de complement als titulars de pensió no contributiva que residisquen en un habitatge llogat.

:: Targeta del Major.

:: Abonament social telefònica.

:: Sol·licitud programa Estades en Balnearis (Termalisme Social IMSERSO i Valencià).

:: Sol·licitud Programa Social de Vacances per a Majors (IMSERSO i Valencià).

:: Programa Municipal de Persones Majors.