Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Orden del día pleno ordinario de 14 de diciembre de 2020

Pleno ordinario que se realizará por medios electrónicos y telemáticos.
El dilluns 14 de desembre de 2020 a les 17:30 hores, per mitjans electrònics i telemàtics, es realitzarà ple en sessió ordinària.

Orde del dia:

1. Aprovació Actes anteriors de dates 2 i 27 de novembre de 2020.

PART RESOLUTIVA
2. 3585/2020/GEN Proposada al Ple per a l'aprovació del Pla Anual normatiu de l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
3. 3680/2020/GEN Acord relatiu a l'aprovació inicial del Pla de Contractació 2021 de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria.
4. 4868/2020/GEN Acord relatiu a l'adhesió a la Central de Compres de la Generalitat Valenciana.
5. 5164/2020/GEN Acord relatiu sobre Informació Pública de la Proposta de Pla per a la modificació puntual núm. 19 del Pla General “Canvi d'ús en Masia de Traver”.
6. 5056/2020/GEN Acord relatiu a la creació de la Ponència Tècnica Municipal Ambiental Departament d'Activitats.
7. 4879/2020/GEN Acord relatiu a l'adhesió de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria a la xarxa de Ciutats per la Bicicleta.
8. 4871/2020/GEN Acord relatiu a l'aprovació del PAUS (Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible) de Riba-roja de Túria.
9. 5131/2020/GEN Acord relatiu a la felicitació de la Corporació municipal a David Real.
10. 5060/2020/GEN Acord de felicitació premis extraordinaris curs 19/20.
11. 64/2020/PGRU Moció de L’ESQUERRA DE RIBA-ROJA de suport al poble Sahraui davant l’escalada de tensió a la zona de Guerguerat i instant l’ONU i la MINURSO a l’organització del Referéndum el 2021.
12. 66/2020/PGRU Moció PODEM, RIBA-ROJA per a la instal·lació de sostres solars municipals i mesures d'estalvi energètic.
13. 67/2020/PGRU Moció PODEM, RIBA-ROJA per al respecte dels Drets Fonamentals de les persones usuàries de les Residències de Majors.
14. 68/2020/PGRU Moció COMPROMIS PER RIBA-ROJA sobre les Beques Universitàries
15. 63/2020/PGRU Moció Grup Ciutadans per a la defensa del castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament en el Projecte de Llei orgànica per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació.
16. 69/2020/PGRU Moció del GRUP POPULAR en contra de la Llei orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE)
17. 65/2020/PGRU Moció conjunta PARTIT SOCIALISTA, PARTIT POPULAR, CIUTADANS, COMPROMIS PER RIBA-ROJA, L’ESQUERRA i VOX pel Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
18. 4224/2020/GEN Dació compta al Ple de la informació comptable corresponent al TERCER TRIMESTRE de 2020, en compliment del que es disposa en la Base 58 d'Execució del Pressupost Municipal.
19. 4900/2020/GEN Dació compta al Ple del Pla anual de control financer elaborat per l'òrgan interventor per a l'exercici 2021.
20. Donar compte de les Resolucions de la número 2520/2020 a la 2983/2020.
21. Precs i Preguntes.

Es podrà seguir en directe la retransmissió del ple a través del següent enllaç: https://www.youtube.com/user/ribaredosic i els serveis de Ràdio Riba-roja, 105.2 FM, i serà gravat per TV Riba-roja.